Kalite, Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği Politikası

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği Politikası

 

KALİTE POLİTİKASI

Belirlenmiş olan kalite standartları ve planları çerçevesinde faaliyetleri yürütmek,

Müşterilerin ihtiyaçlar ve beklentilerini belirlemek için faaliyetler yürüterek sahip olunan memnuniyet çizgisini korumak ve bu memnuniyetin sürekli iyileştirilmesi faaliyetlerinde bulunmaktır; son kullanıcı tarafından ürünlerin tekrar tercih edilen ürünler olmasını temin etmek,

Uygulanabilir şartların yerine getirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak taahhüdümüzdür.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre etkileşiminin sürekli olarak iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tüm koruyucu ve önleyici faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek,

Arzı sağlarken doğal kaynakları en verimli ve en etkin şekilde kullanarak doğal dengeyi muhafaza etmek ve atık yönetim sistemini en etkin şekilde uygulamak,

Çevre boyutları ile ilgili yasal, diğer şartlar ile uygunluk yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek,

Çevre performansının artırılması için Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak taahhüdümüzdür.

 

İSG POLİTİKASI

Çalışanlarımızdan başlamak üzere tüm paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği gereksinimlerini azami ölçüde yerine getirmek; olası iş kazalarının ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için sağlıklı ve güvenilir bir iş çevresinin oluşturulmasını ve sürekli iyileştirmesini sağlamak,

Faaliyetlerimiz sırasında karşılaşılabilecek olası normal ve acil durumlar ile ilgili risk değerlendirmelerini yaparak gerekli düzeltme, önleme ve iyileştirme faaliyetlerini yapmak ve sürekli güncelliğini sağlamak,

İSG mevzuatına ve üyesi olunan kuruluşların şartlarına eksiksiz uyum gösterilmesini sağlamak taahhüdümüzdür.

 

Kalite, Çevre ve İSG politikamız tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, kamu ve özel olmak üzere üçüncü şahısların erişimine açıktır.