Genel

Genel

Bu site içerisinde yer alan her türlü bilgi ve belge ziyaretçileri bilgilendirmek amaçlı verilmiştir. Hiçbir bilgi ve belge ziyaretçilere ticari ve teknik tavsiye niteliğinde verilmemiştir.  MENTA ilgili bilgilerin siteye aktarılmasında azami özen ve dikkat göstermektedir. Gösterilen tüm hassasiyetlere rağmen elde olmayan sebeplerden ötürü siteye aktarılan bilgilerde eksiklik veya yanlışlık olması halinde sorumluluk kullanıcıya aittir. MENTA sitede yer alan içerik bilgilerini önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın değiştirme, kaldırma veya düzeltme hakkını saklı tutar. Ürünlerin kullanım alanları, dozları, önerileri gibi teknik bilgiler için ürün üzerinde yer alan orijinal etiketine başvurunuz.