Nucleus 5 EC


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Nucleus 5 EC
Ürün Adı : NUCLEUS 5 EC
Etken Madde  : 50 gr / L Hexythiazox
Formülasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
Özelliği : Kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine etkilidir.
Grubu : 10-A AKARİSİT
Zehirliliği : Akut oral ld50: 5000 mg / kg
Çevreye Etkisi : Arılara, kuşlara ve balıklara az zehirlidir.
Antidotu : Bilinen bir antidotu yoktur.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,25 L - 0,5 L - 1 L

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kapta önce bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. İlaçlama sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Bordo bulamacı ve kükürt gibi kuvvetli alkali ilaçlar hariç, pek çok tarım ilacı ile karıştırılarak kullanılabilir

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Her türlü püskürtücü ile yerden uygulanabilir. Tarla pülverizatörleriyle ilaçlama yapılırken yaprak altlarınında ilaçlanabilmesi için sıra arası memelerin takılması tavsiye edilir. Meyve ağaçlarında genellikle çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra birinci ilaçlama yapılmalı, yoğunluk olduğu takdirde tekrarlanmalıdır. Erginlere etkisi düşük olduğundan ergin populasyonu çoğalmadan ilaçlamaya başlanmalıdır. Kırmızı örümceklerin direnç kazanmasını önlemek için NUCLEUS ile yılda ikiden fazla ilaçlama yapılmamalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

NUCLEUS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10-A olarak sınıflandırılmış bir akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için NUCLEUS‘un  aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10-A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                       KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR
BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ SÜRE 
Pamuk Kırmızı örümcekler
(Tetranychus cinnabarinus)
100 cc / dekar - larva, nimf ______
Patlıcan* Kırmızı örümcekler
(Tetranychus spp.)
50 cc / dekar - larva, nimf 1 gün
Hıyar
(örtü altı)
İki noktalı kırmızı örümcek
(Tetranychus urticae)
50 cc / 100 L su
- larva, nimf, ergin
3 gün
Meyve Akdiken akarı 
(Tetranychus viensis)
50 cc / 100 L su
- yumurta, larva, nimf
7 gün
İki noktalı kırmızı örümcek
(Tetranychus urticae)
Avrupa kırmızı örümceği
(Panonychus ulmi)
Meyve kahverengi akarı
(Bryobia rubrioculus)
Yassı akar 
(Cenopalpas pulcher)
Bağ Kırmızı örümcek
(Tetranychus urticae)
50 cc / 100 L su
- yumurta, larva, nimf
7 gün

* Spesifik akarisit